CBD en het cytochroom P450-enzymsysteem

Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat cannabidiol, of CBD, de potentie heeft om verschillende aandoeningen effectief te behandelen door het manipuleren van het endocannabinoïdesysteem. Echter, sommige bijwerkingen van cannabidiol kunnen gevaarlijk zijn als ze verkeerd beoordeeld worden. Een van deze effecten is het afremmen van het Cytochrome P-450 enzymsysteem.

Wat is het cytochroom P-450 systeem?

Het cytochroom P-450 enzymsysteem is een systeem dat zich in de lever bevind en er voor zorgt dat 90% van de medicijnen die je gebruikt gemetaboliseerd wordt. Volgens Davi’s Drug Guide heeft dit systeem meer dan 50 enzymen die gifstoffen verwerkt en vernietigt.

Wat is het belang ervan?

Om de juiste dosering van medicatie nauwkeurig te kunnen bepalen, maken dokters berekeningen met behulp van de gemiddelde hoeveelheid tijd die staat voor het verwerken van verschillende soorten medicijnen door dit systeem.

Als er maar één medicijn wordt verwerkt en het systeem is over het algemeen gezond dan zijn deze gemiddelden meestal juist. Echter kunnen een aantal medicijnen deze verwerkingsduur in het cytochroom P-450 systeem beïnvloeden, daardoor zorgt het ervoor dat andere drugs sneller of langzamer metaboliseren dan dat ze op zichzelf zouden hebben gedaan. Vergelijkbaar als het systeem ongezond is vanwege leverproblemen of andere reeds bestaande aandoeningen, metaboliseren de medicijnen mogelijk niet zoals ze moeten.

Cannabidiol in het cytochroom P-450 systeem

Cannabidiol remt het vermogen van het cytochroom P-450 systeem om bepaalde medicijnen te metaboliseren af, dit kan leiden tot verhoging van de verwerkingsduur. Hetgeen leidt tot ineens verhoogde gehaltes van het medicijn in je lichaam en dat kan ongewenste bijwerkingen veroorzaken en kan zelfs leiden tot een overdosis. Dus als je een medicijn neemt die beïnvloed wordt door cannabidiol dan heb je de juiste dosisaanpassing nodig om beide middelen veilig in te kunnen nemen.

Drugs die interactie met Cannabidiol aangaan

Elk medicijn die gemetaboliseerd wordt door cytochroom P-450 enzymen zou mogelijk een interactie met cannabidiol kunnen aangaan. Volgens Indiana University Department of Medicine hebben deze medicijnen het cytochroom P-450 systeem:

 • Steroïden
 • HMG CoA reductase remmers
 • Calciumkanaalblokkers
 • Antihistaminen
 • Prokinetische middelen
 • HIV-antivirale middelen
 • Immuun-modulators
 • Benzodiazepinen
 • Anti-aritmica
 • Antibiotica
 • Verdovingsmiddelen
 • Anti-psychotica
 • Anti-depressiva
 • Anti-epileptica
 • Bètablokkers
 • IPP’s
 • NSAID’s
 • Angiotensine II blokkers
 • Orale anti-diabetica
 • Sulfonylureumderivaten

Houd in gedachte dat niet iedere medicatie die beïnvloed wordt door cannabidiol in deze lijst staat. Tevens dat niet iedere medicatie in elk van de categoriën die vermeld staan, een interactie zal veroorzaken. Om deze reden is het verstandig om eerst met een medische deskundige te overleggen voordat je een combinatie van CBD en medicijnen gaat gebruiken. Waarschijnlijk zijn alternatieve medicijnen of dosisaanpassingen nodig.

Als jij je zorgen maakt over dat jouw P450 enzymsysteem mogelijk niet goed functioneert dan kunnen artsen het systeem testen om er zeker van te zijn dat de medicijnen die je gebruikt wel metaboliseren zoals het hoort.

Note redactie:

Voor dat deze problemen zich kunnen voordoen moet er dagelijks een grote hoeveelheid CBD ingenomen worden.

Het engelstalige onderzoek is HIER te lezen.