Column: drugsbestrijding is dure symboolpolitiek

Deze gastcolumn is een reactie van Doede de Jong op het artikel ‘Fuck de overheid, leve de drugs’ in de Leeuwarder Courant.

Drugsbestrijding in het algemeen en van hennepteelt in het bijzonder is een farce. Niemand is er een gram minder om gaan gebruiken. Het heeft alleen maar nadelige excessen voor de samenleving opgeleverd, die ook nog eens dit wanbeleid mag bekostigen.

Bovendien is drugsconsumptie een kwestie van persoonlijke vrijheid. Het criterium is altijd, dat je met je consumptie een ander niet tot last moet zijn.

Merkwaardig is het dan ook dat het meest vredelievende volkje op aarde, de cannabisconsument, zo fanatiek disproportioneel wordt bestreden. Het geeft te denken, want wij zijn toch niet de vijand?

Voortdurend wordt het accent gelegd op de criminaliteit die deze nobele plant zou genereren. Criminaliteit heeft echter ‘niets’ te maken met deze plant, maar ‘alles’ met het respectloze verbod.

Dat dit desastreuze gevolgen kan hebben bleek uit de documentaire ‘Foute shit’.

Hierin wordt aangetoond dat 90% van de in de coffeeshops verkochte wiet stijf staat van de bestrijdingsmiddelen. Pesticiden gaan rechtstreeks de longen in. Iets wat geïnhaleerd wordt valt te vergelijken met iets wat geïnjecteerd wordt. Volgens de deskundige Sytze Elzinga is een geïnhaleerde substantie tien keer zo giftig als gegeten.

Dit kan schade aan longen en lever veroorzaken. Ook wordt wiet verzwaard met lood, wat tot long emfyseem kan leiden.

Arno Hazekamp van de firma ‘Bedrocan-medicinale wietteelt’ stelde dat het heel waarschijnlijk is dat menig psychisch probleem ten gevolge van cannabisconsumptie door pesticiden wordt veroorzaakt. Het is dus in het kader van de volksgezondheid bittere noodzaak dat hier controle op komt.

In de staat Colorado (V.S.), waar wiet sinds 2014 gelegaliseerd is, kennen ze deze problemen niet meer. Ook ging dankzij de wietteelt de recessie aan hen voorbij. Verleden jaar ging in de wietteelt ongeveer één miljard dollar om. Het leverde de staat sinds januari 2014 235 miljoen dollar op.

Er wordt, zoals door sommigen gevreesd, niet meer geconsumeerd dan voor de legalisering en de kwaliteit is gegarandeerd pesticidevrij.

Ondertussen kan een kwart van de Amerikaanse bevolking legaal wiet consumeren en zijn er 23 staten waar wiet op medicinale basis wordt verstrekt.

Dit jaar gaat Canada de wietteelt legaliseren.

In plaats van links en rechts ingehaald te worden is het verstandiger om hun goede voorbeeld te volgen en de volksgezondheid te behartigen.

Verstandige mensen winnen de drugsstrijd door het contraproductieve verbod op te heffen.

Doede de Jong, ook wel de Friese Knuffelkweker genoemd, werd bekend met de documentaire Nederwiet uit het jaar 2011. Hij is actief lid van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) en cannabisactivist.