Engeland erkent CBD als medicijn, is dat goed of slecht nieuws?

Engeland erkent CBD als medicijn. Dat levert de nodige problemen op.

CBD staat voortaan officieel als medicijn geregistreerd in Engeland. Hoewel dit op het eerste gezicht positief nieuws lijkt te zijn, levert het een hoop nieuwe problemen op voor de producenten en gebruikers van het middel. Medicijnen moeten namelijk van een speciale vergunning voorzien zijn voordat ze verkocht mogen worden.

Tot op heden waren bedrijven vrij om CBD-producten te verkopen, zolang ze het niet als medicijn of geneesmiddel aanprijsden. De nieuwe regelgeving heeft daar dus een eind aan gemaakt.

Alle grote producenten en handelaren in CBD olie hebben recentelijk brieven ontvangen van het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, het Engelse overheidsbureau dat gaat over de regulatie van medicijnen. In die brieven wordt aangegeven dat CBD-producten voortaan geregistreerd staan als medicijn, en daarom verschillende testen moeten doorstaan voordat ze legaal op de markt gebracht mogen worden. Distributeurs dienen binnen 28 dagen te stoppen met de verkoop van hun producten.

Deze beslissing leidt tot veel onzekerheid binnen de steeds groter wordende groep gebruikers van CBD-olie. Er zijn namelijk strenge eisen verbonden aan de vergunningen voor medicijnen, en het kan soms jaren duren voordat een bedrijf er één krijgt. Men vreest dat er binnenkort niet meer genoeg olie te verkrijgen is, waardoor veel chronisch zieke mensen (tijdelijk) zonder hun medicijn komen te zitten en daardoor noodgedwongen hun toevlucht moeten nemen tot het illegale circuit.

Het is dus een tegenstrijdig verhaal; aan de ene kant erkent de Engelse overheid CBD eindelijk als volwaardig medicijn, maar door dat te doen ontneemt ze gebruikers voorlopig de mogelijkheid om het (legaal) aan te schaffen.

De grote vraag is nu hoe lang het gaat duren tot de eerste ondernemers een vergunning krijgen om weer legaal CBD te mogen verkopen. Tot die tijd zullen tienduizenden Engelse patiënten een alternatieve manier moeten vinden om hun klachten te verlichten en cannabidiol te kopen.