Engeland gaat stap verder in erkennen CBD als medicijn

CBD is een Medicijn

In het verenigd koninkrijk wordt CBD sinds kort als medicijn aangemerkt door de overheid. Winkels moesten in eerste instantie stoppen met de verkoop op 1 november 2016. Maar door protesten van CBD shops, producenten en gebruikers is die datum iets opgeschoven. Op dit moment is duidelijk dat in heel Engeland vanaf 1 januari 2017 geen CBD olie meer verkocht mag worden.

CBD is een component van industriële hennep dat wordt gebruikt om de symptomen van verschillende ziektes te behandelen of te verlichten. Het onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het reguleren van geneesmiddelen heeft CBD (cannabidiol) aangemerkt als een legitiem medicijn. Hoewel dit een stap in de goede richting is in de onvermijdelijke versoepeling van ons drugsbeleid (en een zeldzaam voorbeeld van beleid dat zijn basis vindt in wetenschap), heeft het voor problemen gezorgd voor alle huidige CBD winkels in Engeland.

Meer over voeding? Bekijk de informatie van onze partner.

MHRA is de baas

De “ Medicines and Healthcare Products Regulation Agency ” (MHRA) heeft brieven verzonden naar alle grote CBD olie shops waarin hen wordt medegedeeld dat vanwege het feit dat het is erkend als een medicijn, de producten nu bepaalde testen moet doorstaan en moeten voldoen aan een aantal nieuwe bepalingen. De bedrijven hebben te horen gekregen dat zij hun marketing- en verkoopactiviteiten betreffende CDB producten moeten staken voor 1 januari a.s..

“De MHRA heeft brieven verzonden naar de toonaangevende leveranciers van CBD producten,” vertelt Tony Calamita, directeur van CBD Oils UK. “De brief zegt in feite dat ze CBD nu als medicijn beschouwen, wat betekent dat er een VHB licentie (gepatenteerd medicijn) nodig is om te kunnen adverteren en te verkopen in Engeland. Dit zal potentieel miljoenen kosten aan onderzoek en jaren aan verzamelen van klinische data.”

“CBD wordt als erg veilig beschouwd, zelfs in hoge doseringen. Het ministerie hoort te handelen in het publiekelijk belang, maar handelen volgens mij juist in het belang van de farmaceutische bedrijven. Het komt wel ongelooflijk goed uit dat op het moment dat “GW Pharmaceuticals” succesvol de derde onderzoeksfase in mag gaan met het middel Epidiolex, wat een behandeling is voor epilepsie op basis van CBD, de MHRA vier dagen later deze brieven de deur uit doet. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat de MHRA wordt gefinancierd vanuit de farmaceutische industrie. Het draait volgens mij allemaal om geld. “

De MHRA had het volgende te melden over het CBD besluit in een verklaring:

“Wij zijn tot het standpunt gekomen dat producten die cannabidiol (CBD) bevatten een medicijn zijn. Producten voor therapeutisch gebruik moeten een medicijn licentie hebben voordat zij legaal kunnen worden verkocht of worden geleverd in het Verenigd Koninkrijk. Producten moeten voldoen aan veiligheids-, kwaliteits- en effectiviteitsnormen om de volksgezondheid te beschermen. Als u CBD gebruikt en vragen heeft, neem dan contact op met uw huisarts of andere medische zorgverleners. Wij hebben de CBD distributeurs en fabrikanten geschreven om hen te informeren over onze opvattingen. Deze producten zullen een vergunning vereisen voordat ze legaal kunnen worden verkocht, geleverd of waar dan ook geadverteerd kunnen worden in het Verenigde Koninkrijk. Wij kunnen begeleiding bieden aan elk bedrijf dat wenst een aanvraag te doen voor een licentie.”

Peter Reynolds is voorzitter van CLEAR, een cannabis belangengroep die zich inzet voor wetsherziening en de erkenning van cannabis als medicijn. Hij vertelt dat er tegenstrijdigheid is in de boodschap die wordt verkondigt door de overheid. We berichten hier al eerder over in DIT artikel op CBDolie.org

“Feitelijk gezien is CDB een medicijn en de MHRA is daar volledig helder en duidelijk in. Wat begrepen dient te worden is dat de meeste CBD producten niet alleen CBD bevatten; zij zijn in feite extracten van een volledige cannabisplant(hennep) met een laag THC-gehalte. De overheid zegt dat cannabis geen medicinale waarde heeft [in The Misuse of Drugs Regulations 2001], maar nu hebben wij ineens een ander ministerie die beweert dat het wel een medicijn is.”

Reynolds zegt dat het een stap in de goede richting is, en een goede ontwikkeling is voor de lange termijn, maar maakt zich zorgen om de effecten die de bepaling (verbod op verkoop) op de korte termijn zal hebben. Het gaat hem bij dat verbod vooral om de patiënten, mensen die het dagelijks nodig hebben.

“Het is mogelijk een gezondheids ramp voor tienduizenden mensen,” vertelt hij. “Omdat tienduizenden mensen deze CBD producten gebruiken en er ontzettend veel baat bij hebben hebben. Tot op de dag van vandaag hebben ze het volledig legaal ingenomen als voedingssupplement. En zoals we uit feedback van diverse kanten hebben gehoord, het heeft ingrijpende effecten op mensen.”
“Het MHRA probeert het juiste te doen,” vertelt hij verder. “Ik wil ze niet bekritiseren op dat punt. Waar ik ze wel op wil wijzen is op hun nalatigheid om contact met ons op te nemen. Met ons bedoel ik de mensen die de bijna 700.000 Engelse geregistreerde ondersteuners vertegenwoordigen. Zij zijn er niet in geslaagd om contact op te nemen met deze nieuwe Britse cannabis brancheorganisatie en ze zijn er al helemaal niet in geslaagd om ook maar iets dat op overleg lijkt te doen. Deze beslissing gaat zeer ernstige gevolgen hebben voor een grote groep mensen.”
Het voordeel van deze ontwikkeling is dat cannabis en cannabinoïden in het algemeen steeds meer erkent worden voor het hebben van geneeskrachtige eigenschappen.

Meer weten over gezondheid? Bekijk de informatie bij onze partner.

Nederland loopt achter

CBD olie en CBD producten zijn in Nederland voorlopig nog beschikbaar op iedere hoek van de straat. Er zijn grote verschillen in kwaliteit en de verwachting is dat CBD van een hoger percentage binnen afzienbare tijd ook als medicijn wordt aangemerkt in ons kikkerlandje. De tip die wij vanuit CBDolie.org willen meegeven bij de aanschaf van CBD online….Zorg dat je bij een betrouwbare winkel (keurmerk) een CBD product koopt van een groot en betrouwbaar merk. Koop NOOIT je CBD producten op Facebook, het is je lichaam waar je een groot gezondheidsrisico mee neemt. “Bezint eer gij begint tenslotte …..”

Note redactie: Op het moment van schrijven van dit artikel was de uiterste verkoopdatum van CBD producten in Engeland 1 november 2016. Na herziening bleek dat de MHRA de datum heeft doorgeschoven naar 1 januari 2017. Dit is de reden dat we het artikel nogmaals op deze nieuwe datum hebben geplaatst.