Gaat er iets veranderen in CBD-land?

Er is veel onrust in CBD-land. Op zondag 20 januari 2019 is in de Novel Food Catalogus cannabidiol vervangen door cannabinoïden. Door deze verandering hebben alle CBD-producten opeens de status Novel Food gekregen in Nederland.

Laat je stem horen en teken de petitie om CBD legaal te houden »

Novel Food: wat is dit?

Novel Foods zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die niet vóór 15 mei 1997 binnen de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel zijn verkocht. Officieel moeten nieuwe voedingsmiddelen binnen de EU – voor introductie – getoetst worden op een aantal punten aan de hand van de Europese Verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food Verordening). Zo mag het ‘nieuwe’ product…

  • geen gevaar vormen of opleveren voor de consument.
  • de consument niet misleiden.
  • niet minder voedingsstoffen bevatten dan het originele product.

CBD een Novel Food

Doordat CBD tegenwoordig onder cannabinoïden valt, hebben CBD-producten de status Novel Food gekregen. Dit betekent dat elk land in de Europese Unie individueel gaat beoordelen hoe de Novel Food status van cannabinoïden behandeld moet worden. Zo ook in Nederland. Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het Agentschap CBG, afdeling Nieuwe Voedingsmiddelen, in Nederland nagaan of het product veilig te gebruiken is.

Wat betekent dit voor jou?

Wat gaat dit voor jou betekenen? Op dit moment niets. Alle CBD-producten mogen nog vrij verkocht worden. Alleen is het wel zeker dat er iets gaat gebeuren. Alleen op welke termijn veranderingen gaan plaatsvinden, is onduidelijk. Ook is er helemaal geen voorspelling te maken over wat de uitslag hiervan zal zijn. Dit kan positief of negatief zijn voor de toegankelijkheid van CBD producten op de Nederlandse markt. Het enige wat we op dit moment kunnen zeggen, is dat er iets gaat veranderen in CBD-land. Alleen wat dit zal zijn of wanneer? Dat weten we niet. Zodra er meer bekend is zullen wij het op de website plaatsen, houd ons dus goed in de gaten.

Toch iets doen? Teken en deel de petitie om CBD legaal te houden »