Verzekeraars vergoeden misschien alsnog medicinale cannabis

Misschien gaan verzekeraars toch weer medicinale cannabis vanuit het basispakket vergoeden. Minister Edith Schippers heeft het Zorginstituut gevraagd met een nieuw advies te komen.

Naar aanleiding van een uitzending van Een Vandaag wil de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Edith Schippers, kijken of er nieuwe informatie is met betrekking tot medische cannabis. In december jongstleden werd duidelijk dat de minister had geadviseerd cannabis niet vanuit het basispakket te vergoeden.

Dat advies stuit op tegenstrijdigheden met verstrekking van medische cannabis in Duitsland. Bij onze oosterburen wordt medische cannabis voor een breder scala aan chronische ziekten voorgeschreven. Omdat er maar weinig medicinale cannabis in Duitsland wordt gekweekt, exporteert Nederland 700 kilo wiet naar Duitsland.

Daarvoor moest een uitzondering gemaakt worden, omdat Nederlandse regels stellen dat er maximaal 100 kilo wiet per jaar naar een ander land geëxporteerd mag worden. Maar het is natuurlijk vreemd als aan de ene kant wordt beweerd dat cannabis nauwelijks medicinale effecten heeft, maar er tegelijkertijd enorme hoeveelheden wiet voor medicinale doeleinden worden geëxporteerd.